31 мая в Киеве состоялась пресс-конференция «Забезпечення прав дитини – стратегічний пріоритет держави», организованная Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Как известно из печального, а подчас и трагического, опыта других стран, система ювенальной юстиции всегда и везде подается как направленная на защиту прав детей.  Но когда мы на вопиющих примерах (пример, еще пример, много примеров) наблюдаем,  как именно она трактует объявленные благородные цели, во многих заявлениях официальных лиц проступает довольно зловещий подтекст.

Участь у прес-конференції взяли Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль Сафіуллін, Міністр освіти і науки Дмитро Табачник, Міністр праці та соціальної політики Василь Надрага, заступник Міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Світлана Толстоухова, заступник Міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець, Представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіє Мокуо.

Загальну ситуацію щодо стану забезпечення прав дітей в Україні, державну політику, спрямовану на підвищення гарантій у забезпеченні цих прав, та практичну діяльність, що здійснюється в Україні у цьому напрямі, висвітлив у своїй презентації Міністр Равіль Сафіуллін.

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту зазначив, що права дитини потребують спеціального захисту і що завдання держави – забезпечити можливості та сприятливі умови для вільного і повноцінного розвитку дітей, якнайкращого забезпечення інтересів і потреб дитини.

Було наголошено, що охорона дитинства в Україні визнана стратегічним загальнонаціональним пріоритетом і Уряд України проводить суттєву роботу, спрямовану на посилення захисту прав дитини.

Выше мы приводили ссылки на примеры того, как социальные чиновники трактуют «права ребенка», и как задачи государства «обеспечить», превращаются в возможности государства контролировать и диктовать свои правила; и что интересы и потребности ребенка определяют уже не родители, а чужие люди в лице социальных чиновников и судей «детских» судов.

Міністр нагадав, що у 2009 році Верховною Радою України була прийнята Загальнодержавна програма „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, яка має на меті об’єднати в єдину систему зусилля держави щодо захисту прав дітей в Україні та забезпечити оптимальне функціонування цілісної системи такого захисту. Виконання Національного плану дій Урядом розпочалося у 2010 році.

Нет нужды напоминать, что под единой целостной системой «защиты прав детей» подразумевается именно система ювенальной юстиции.

Одне з основоположних прав дитини, наголосив Равіль Сафіуллін, – її право на виховання в сім’ї.

Обратите внимание на эту фразу. Мы еще к ней вернемся

Водночас на сьогодні в Україні все ще налічується 100 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують особливого захисту та підтримки.

Головна увага у цьому питанні має приділятися попереджувальній роботі, наголосив Міністр, недопущенню вилучення дитини з родини. Він звернув увагу на те, що за один лише 2009 рік 7939 дітей залишились без батьківського піклування в результаті позбавлення батьків батьківських прав, а 770 дітей були відібрані у батьків без позбавлення останніх батьківських прав.

Очень хочется надеяться, что господин Министр будет действительно стремиться к недопущению изъятия детей по абсурдным поводам, и число родителей, лишенных родительских прав, не будет пополняться за счет разрушения нормальных семей.

Разом з тим, Міністр проілюстрував тенденцію до постійного зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей – з 42 тис. у 2005 році до 22,7 тис. у 2009 році. Логічне продовження цієї динаміки – зменшення кількості дітей в закладах соціального захисту для дітей – з 23,7 тис. у 2005 році до 14,2 тис. у 2009 році.

Оказывается у нас положительная динамика в этой сфере. Однако, несмотря на это:

Міністр наголосив, що робота щодо запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності має бути посилена ще більше – шляхом проведення службами у справах дітей та центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді превентивної і профілактичної роботи з дітьми та батьками, розвитку сімейних форм виховання, вчасного вилучення дітей із сімей, перебування в яких загрожує життю та здоров’ю дитини.

Превентивная и профилактическая работа с семьями в рамках ЮЮ – это возможность беспрепятственного и неограниченного вмешательства социальных работников в дела семьи, которое может продолжаться годами (пример).

Було зазначено, що тільки протягом І кварталу 2010 року було виявлено 13 359 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах і в яких виховується 24 845 дітей. При цьому 3 768 сімей (з 7705 дітьми) було взято під соціальний супровід. За цей період через здійснення соціального супроводу сімей вдалося залишити з батьками 389 дітей – у 340 випадках відпала необхідність вилучати дитину з сім’ї, до 49 сімей діти повернулися з державних закладів.

Из почти восьми тысяч детей, к родителям вернулось меньше четырехсот. Мы не знаем, какие человеческие трагедии скрываются за этими цифрами. Может быть действительно, для всех этих деток существовала угроза жизни и здоровью, останься они с родителями. С другой стороны, если ваша семья будет сочтена попавшей в «сложные жизненные обстоятельства», вы тоже можете затеряться в этих безличных цифрах.

Помните, выше мы обратили внимание на фразу господина министра

Одне з основоположних прав дитини, наголосив Равіль Сафіуллін, – її право на виховання в сім’ї.

? А теперь внимание:

У разі неможливості залишення дитини з батьками, розширюються можливості реалізації її права на виховання в сімейному оточенні через усиновлення та взяття під патронат (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу).

Вы думали, наконец, представители власти однозначно и открыто признали право ребенка жить в родной семье? Вы поняли неправильно. Ребенка могут забрать в приемную семью, при этом формально его право на  воспитание в семье будет соблюдено.

Дальше еще немного статистики.

Равіль Сафіуллін навів відповідну статистику.
На сьогодні в Україні проживає вже близько 35 тисяч усиновлених дітей.
За перші чотири місяці 2010 року українськими громадянами було усиновлено 672 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, іноземними громадянами – 335 дітей.
Торкнувшись питання міждержавного усиновлення, Міністр наголосив на беззаперечній необхідності мати інформацію про кожну дитину, усиновлену за кордон, про умови її проживання та виховання, стан дотримання її прав та, у зв’язку з цим, відзначив недосконалість відповідного національного законодавства.

Упродовж І кварталу 2010 року під опіку, піклування передано 2710 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усього ж на сьогодні під опікою, піклуванням перебуває близько 63 тис. дітей  (62,5% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Міністром було відзначено заходи держави, спрямовані на підтримку дітей, які перебувають під опікою, піклуванням – зокрема, підвищення (з 1 січня 2009 року) розміру соціальної допомоги опікунам до двох прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

У патронатних формах виховання (прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу) станом на 1 травня 2010 р. виховувалося 8340 дітей – 3268 дітей у 495 дитячих будинках сімейного типу та 5072 дитини у 2997 прийомних сім’ях.

На фінансове забезпечення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу у 2010 році в Державному бюджеті виділено понад 275,8 млн. грн., що на 64 % більше у порівнянні з 2009 роком (176,5 млн. грн.).

Як одну із складових соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яку необхідно посилювати, Равіль Сафіуллін відзначив захист їх житлових та майнових  прав та інтересів. Було, зокрема, зазначено, що протягом 2009 року лише 227 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримало жиле приміщення, а 134 осіб такої категорії отримали житло з фонду соціального призначення.

Идея помощи приемным семьям и детдомам хороша. Хочется надеяться, что все эти средства попадут по адресу, а не растают где-то на пути к детям. Мы надеемся также, что родным семьям (где заботятся родные, а не приемные родители) будет обеспечена не меньшая финансовая помощь.

Підсумовуючи сказане, Міністр назвав найбільш проблемні питання та означив шляхи їх вирішення.

До проблем, які потребують посиленої уваги держави і суспільства,  Міністр відніс, зокрема, поширення соціального сирітства, насильство і жорстоке поводження з дітьми, недосконалий моніторинг дотримання вимог законодавства щодо дитячої праці, відсутність дієвої державної системи викоренення дитячої проституції і дитячої порнографії.

У заключних словах Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль Сафіуллін зазначив, що ефективна політика в інтересах дітей повинна базуватись на точному знанні і розумінні справжнього становища дітей, їх потреб і способів найкращого задоволення цих потреб. Звідси – необхідність створення якісно нової національної системи контролю та моніторингу за  дотриманням прав дітей в Україні, що базуватиметься не тільки на показниках державної статистики і звітах органів влади – принциповим у цій системі є врахування точку зору громадськості, дітей та їх батьків.

Ключові питання забезпечення прав дитини у сферах освіти, охорони здоров’я, дитячої праці та правового захисту були висвітлені у виступах Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника, Міністра праці та соціальної політики Василя Надраги, заступника Міністра охорони здоров’я Василя Лазоришенця.

Итак, здесь открыто сказано, что речь идет о качественно новой системе контроля и мониторинга украинских семей.

А вот и очередной шаг по претворению ее в жизнь: прямо на пресс-конференции

підписано Дворічний план співпраці Кабінету Міністрів України та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на 2010-2011 роки.

В офіційній процедурі підписання Дворічного плану співпраці Уряду України та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на 2010-2011 роки взяли участь – від імені Уряду Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль Сафіуллін та Представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні  Юкіє Мокуо.

Дворічний план співпраці Уряду України та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на 2010-2011 роки передбачає кілька складових співпраці.

Відповідно до Плану заходів Програми діяльності ЮНІСЕФ в Україні на 2010-2011 роки визначено пріоритетні напрями: здоров’я та розвиток дитини, протидія поширенню ВІЛ/СНІД, підтримка дітей та молоді, захист дітей та представництво інтересів громадськості, інформаційна діяльність та соціальна політика.

Реалізація Дворічних планів співпраці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Уряду України на 2010-2011 роки дасть можливість здійснити широкий спектр заходів, спрямованих на забезпечення захисту дітей та сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах.

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль Сафіуллін висловив вдячність Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) за співпрацю.

Загальна сума, на яку буде пророблено роботи, проведено заходів відповідно до плану становить 5 млн 336 тис. дол. США.

Як наголосила під час прес-конференції до Дня захисту дітей заступник Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Світлана Толстоухова, це величезна допомога, яка буде вкладена в систему захисту дітей в Україні.

Представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні  Юкіє Мокуо своєю чергою подякувала Уряду України за ті зусилля, які докладаються в сфері захисту інтересів та прав дитини.

С каждым днем программа внедрения ювенальной юстиции у нас в стране набирает обороты. От каждого из нас зависит, насколько власти будут «учитывать точку зрения общественности, детей и их родителей» и в наших руках не допустить ювенального произвола на Украине. Что можно для этого сделать смотрите здесь.

По материалам:
http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=115803&cat_id=45327
http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=115769&cat_id=45327
http://presscenter.ukrinform.ua/presscenter-3236.html
http://www.ukrinform.ua/ukr/

Источник:    http://jujust.com.ua


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Важно!!!
Семьи пострадавшие от Ювенальной Юстиции!!! Где гарантия, что завтра помощь не понадобится вам! Дело №3 Болотовы Дело №4 Запорожец Дело №5 Иванова видео на youtub - БолотовыКуда писать?
Родительская рассылка
Календарь
Июнь 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май   Июл »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
free website clock информер часов на сайт